Sekretesspolicy

En av grundpelarna i vår sekretesspolicy är att inte vidarebefordra och sprida konfidentiella besökardata, ifall enskilda besökare inte uttryckligen begär att så ska ske. De besökare, som väljer att ta del av innehållet på Illumine.se, har således alla möjligheter att förbli anonyma.

Portalen upplåter emellertid webbplatsutrymme åt Google som tredjepartsannonsör. Google använder sig av sin s.k. DART-cookie i syfte att – på basis av besökarnas surfbeteende – anpassa annonsvisningen efter varje unik besökares förmodade intressen. Denna procedur är förbunden med viss kartläggning av besökardata. Som besökare kan man emellertid enkelt undvika att få sin annonsvisning individualiserad genom att blockera cookies i webbläsaren.