Genomtänkta ljuskällor med låg budget

Sponsrade länkar

Ett komplett och välfungerande belysningspaket i hemmet behöver inte kosta en förmögenhet. Genomtänkta val kan nämligen kompensera omotiverat dyra och opraktiska designlampor.

Att inreda billigt med armaturer kräver en smula eftertanke. Den reella upplevelsen av belysningen i ett hem vilar nämligen i högre grad på belysningens sken och riktning än armaturens pris. Detta resonemang förutsätter givetvis att lampornas utseende åtminstone någorlunda är kompatibelt med inredningens stil i övrigt.

Fokusera på färgval, styrka och multifunktionella ljuskällor

Armaturer med flerfaldiga funktionsytor, t.ex. läslampor som samtidigt kan användas som stämningsbelysning tack vare goda riktningsmöjligheter hos lampskärmen, innebär i konkreta termer en ekonomisk besparing, då en och samma lampa får multipla funktioner. Ljusets styrka, färg och form är andra viktiga egenskaper hos armaturerna. Att välja rätt färg och styrka är i första hand underordnat en god planering och ett ännu bättre estetiskt sinnelag än förmågan att punga ut med stora penningbelopp samtidigt som planeringsfasen bortprioriteras.

Märkeslösa designlampor

För inredare som trots allt hungrar efter design och stil finns det flera billiga kopior på märkeslampor. Dessa kan emellertid vara svårtillgängliga hos de renommerade återförsäljarna, som ofta månar om sitt rykte på armaturmarknaden. Som spekulant på billiga designlampor är man således hänvisad till nätbaserade återförsäljare. Beträffande kvalitetsintryck och utseende skiljer sig de billiga kopiorna inte nämnvärt från originalmodellerna. Eftersom lampor – till skillnad från t.ex. hemtextilier och kläder – inte utsätts för något nämnvärt slitage, är det mycket säkrare att köpa en falsk lampa från t.ex. Normann Copenhagen än ett par falska Nikeskor. Nackdelen är dock att utbudet av oäkta designlampor är mer begränsat än motsvarande utbud inom klädmodet.

Ljuset gör lampan – inte priset.