LED-belysning

Sponsrade länkar

En lysdiod – eller LED-lampa – är fem gånger så energisnål som en vanlig lågenergilampa – trots att den förmår leverera samma mängd ljus. LED-lampor har vidare en betydligt längre livslängd än jämförbara ljuskällor.

LED-spotlights på hotell
Ljuskvaliteten från moderna spotlights med LED-teknik är jämförbar med motsvarande sken från mera energislukande halogenspotlights.

Modern LED-belysning har en rad fördelar framför vanliga lågenergiglödlampor. De främsta fördelarna kan sammanfattas i det följande:

  • Dioder förbrukar i genomsnitt fem gånger mindre energi när de levererar samma ljusmängd som en vanlig lågenergilampa. Skilj på begreppen Watt och lumen; det förstnämnda begreppet anger den förbrukade effekten, medan den senare anger ljusmängden.
  • Diodernas livslängd sägs vara upp till 50 gånger högre än en vanlig glödlampas; ett påstående som kräver en förklaring. Många av de diodbaserade lampor som säljs idag tappar nämligen uppemot hälften av ljusstyrkan efter de första 3000 timmarna. Detta innebär att lampan blir praktiskt taget oanvändbar efter denna tidsperiod, vilket dock inte påverkar livslängden. Lampan kan med fördel lysa på halva ursprungliga effekten i ytterligare tiotusentals timmar. Den angivna livslängden har således ingen betydelse i praktiken.
  • LED-belysning tänds direkt med full ljusstyrka – man behöver med andra ord inte vänta flera minuter innan lampan lyser med full effekt (vilket ofta är fallet med vanliga lågenergilampor).
  • LED-dioderna innehåller varken kvicksilver eller andra skadliga ämnen.

Ytterligare finesser med LED-lampor

Fördelarna med dioderna är inte begränsade till dem som nämns ovan. Den enorma energibesparingen förklaras nämligen av att dioderna knappt avger någon värme; ett faktum som gör dem mycket praktiska när det gäller att lysa upp värmekänsliga föremål. Som spekulant på diodbelysning bör man emellertid tänka på att många LED-lampor inte är kompatibla med de äldre dimmers som finns installerade svenska bostäder. Den som byter ut sina ljuskällor mot diodbaserad belysning, kan således få räkna med att behöva installera en LED-kompatibel dimmer.