Fönsterlampor

Sponsrade länkar

Fönsterbelysningens praktiska funktion måste alltid prioriteras. Var noga med att rikta ljuskällorna i syfte att skapa avsedd stämning och allmänbelysning i rummet.

Taklampor i kök
Denna typ av taklampor kan även användas som fönsterbelysning – under förutsättning att fönsterpartiet är tillräckligt stort. Fördelen är att ljuset lyser uppifrån i neråtgående riktning och därmed sprider sig vidare in i rummet.

Fenomenet fönsterlampor kan i synnerhet härledas till de nordiska ländernas kalla och mörka vinterklimat; och det därmed följande behovet av ljus. Tack vare fönsterbelysningen skapar man illusionen av att fönstret levererar ljus även under mörka vintertimmar. Några tips angående fönsterbelysning kan sammanfattas i det följande:

  • Välj antingen mellan lampor på fönsterbrädet eller mellan hänglampor, som riktar ljuset neråt och vidare in i rummet. Undvik dock att skapa kaos bland fönsterbelysningen, då många små lampor runt ett och samma fönsterparti ger känslan av en stjärnhimmel.
  • Lampornas storlek bör vara anpassad till fönstrets dito. En stor fönsterlampa skapar förvirring och förminskar den upplevda fönsterstorleken. Icke desto mindre förhindrar stora fönsterlampor insläppet av dagsljus under dygnets ljusa timmar.
  • Det finns en stor marknad för designade fönsterlampor, t.ex. från återförsäljare som Zero eller danska Flux. Dessa kostar dock en förmögenhet och är inte lika universella som t.ex. IKEA:s sortiment av fönster- och bordslampor.
  • Anpassa lampans stil till fönsterpartiet; spröjsade träfönster i allmogestil kan t.ex. inte – hur som helst – kombineras med moderna lampor med metall- och stålinslag.

Bordslampor på fönsterbrädet

Tänk på att många lampor – som mycket väl skulle kunna fungera som fönsterbelysning – ofta marknadsförs under andra termer. Vanliga bordslampor kan t.ex. med fördel placeras på fönsterbrädet – under förutsättning att de i övrigt korrelerar med rummets inredningsstil.