Flerdimensionell köksbelysning ger mervärde

Sponsrade länkar

Ljussättningen i köket ska planeras väl redan i projektstadiet; annars finns risk att man omedvetet gör avkall på kökets funktionalitet och atmosfär. Utöver grundbelysningen är även stämningslampor och arbetsbelysning obligatoriska.

Ljussättningen i köket bör omfatta flera dimensioner. Utöver grundbelysningen bör ljuskällorna inrymma arbetsbelysning och stämningshöjande armaturer. Plafonder – till skillnad från spotlights – ger t.ex. ifrån sig ett hemtrevlig och jämnt sken, vilket gör dem lämpade som allmänbelysning i taket. Lysrör är också ytterst funktionella ljuskällor, men kan ur ett estetiskt perspektiv upplevas som känslolösa och irriterande. Karaktärsdragen hos en fungerande allmänbelysning är nämligen att skenet från ljuskällan ska upplevas som mjukt, aningen dämpat och samtidigt inte vara alltför starkt. Armaturen bör med andra ord ha förmågan att – på ett optimerat sätt – sprida en begränsad mängd ljus.

Prioritera placering och riktning av ljus

Koordinering av ljuskällornas design med kökets estetiska egenskaper är självfallet viktigt. Desto viktigare är emellertid ljuskällornas placering och riktning; dels i förhållande till varandra, dels i förhållande till kökets funktion. Designlampor som lyser upp fel delar av köket stjälper mer än de hjälper. Punktbelysningen – tillika arbetsbelysningen – ska alltid placeras under köksskåpen för att kunna lysa upp väsentliga delar av arbetsytorna. Ljuskällor i fläktar, ugn, kylskåp – och eventuellt också inuti köksskåp och lådor – hör likaså till de funktionshöjande ljuskällorna. Dessa underlättar köksarbetet och bör inte bortprioriteras.

LED-slingor som stämningsbelysning

De rent estetiska ljuskällorna utgör kryddan på moset för den medvetne inredaren. Stämningsbelysningen är viktig, men dyr – det gäller alltså att prioritera. Somliga kökstillverkare erbjuder LED-slingor med varierande ljusegenskaper, som stilfullt placeras runt den övre diskbänkskanten eller under köksöns bänkskiva. Även spotlights som komplement till allmänbelysning förekommer frekvent i moderna kökslösningar. I takt med den flexibla LED-belysningens framsteg på marknaden ökar ständigt utbudet av monteringsmöjligheter. Här gäller det alltså att prioritera, eftersom många ljuskällor de facto kostar mer än de smakar.

Låt både praktiska och estetiska behov styra valet av köksbelysning.