Växtbelysning

Sponsrade länkar

De ljusa sommardagarna i Sverige täcker långt ifrån det ljusbehov som många växter behöver för att fotosyntesen ska fungera optimalt.

Växtbelysning för träd
Den som lyser upp träd och växter kan räkna med att hålla inbrottstjuvar på avstånd. Denna växtbelysning fyller i första hand en estetisk funktion.

Vissa växter – t.ex. lökväxter och pelargoner – kan gå i vila under vinterhalvåret och behöver därför inget extra ljustillskott, såvida de i övrigt förvaras svalt och utan risk att bli utsatta för frostangrepp. Däremot behöver känsliga växter extra belysning för att kunna fungera optimalt. Vanliga lågenergilampor eller s.k. växtlysrör (kompaktlysrör) brukar med fördel kunna användas för att ge växter rätt mängd tillskottsbelysning. Armaturen bör i så fall placeras så nära växterna som möjligt – gärna på ett sådant sätt att den går att höja/flytta i takt med att plantorna växer. Tänk på att vanliga glödlampor ofta har en tendens att bränna växterna ifall de placeras alltför nära. Ifall de däremot placeras på avstånd, fyller de inte sin funktion. Glödlampan är således mindre lämpad som växtbelysning.

Växtbelysning, metallrör
Denna typ av lampor kan med fördel användas för att manipulera mindre växter att växa snabbare.

Ytterligare tips om växtbelysning

Tänk även på att beakta följande praktiska tips om växtbelysning innan du genomför installationen:

  • Metallhalogenlampor används i professionella sammanhang för att dra upp växter i växthus. Dessa lampor är tunga, men täcker å andra sidan stora ytor (ca tio kvadratmeter).
  • Ställ in belysningstiden med hjälp av timer. Kanske behöver växterna inte lysas upp under dagtid?
  • Tänk även på att matcha belysningstiden med temperaturen. När temperaturen är låg behöver växterna inte utsättas för mycket ljus – de klarar sig ändå. I utrymmen med rumstemperatur behöver växterna däremot mycket ljus, då de inte vilar under sådana temperaturförhållanden. Detsamma gäller på våren, då man vill använda lampan för att påskynda blomningen.
  • Använd en och samma lampa i två skift – på så sätt kan samma ljuskälla användas för dubbelt så många växter (under förutsättning att växterna klarar sig med tolv belysningstimmar per dygn).

Tänk även på att många ljuskällor – som med fördel kan användas i växthus och rabatter – inte alls marknadsförs som växtbelysning. Hit hör lysrör, lågenergilampor och LED-dioder, som ger ifrån sig ett praktiskt vitt ljussken som passar väl i hem- och inomhusmiljöer.